Luvian VPK koostuu kaikkiaan viidestä eri osastosta, joka kaikki ovat tärkeitä palokunnan toiminnan kannalta, nämä osastot ovat: nuoriso-, hälytys-, nais-. veteraani– ja ensivasteosasto, joka toimii osana hälytysosastoa. Lisäksi VPK:n toimintaa ohjaa VPK:n hallitus ja vapaa-ajan toimintoja Huvitoimikunta.

Luvian VPK toimii yhtenä Satakunnan Pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana. Pelastuslaitos tarjoaa Luvian VPK:lle sen sammutus- ja pelastusvälineistön, jota VPK toiminnassaan tarvitsee. Luvian VPK:n ydintehtävä on tuottaa turvallisuuspalveluja Luvialaisille ja muille satakuntalaisille.

04