Ensivasteosasto

Ensivasteosasto toimii osana hälytysosastoa.

Ensivasteyksikkö on hätätilapotilaan luokse lähetettävä lähin ensihoidon tai pelastustoimen yksikkö, joka pystyy aloittamaan välittömät toimenpiteet potilaan elintoimintojen turvaamiseksi, kykenee tehostettuun ensiapuun sekä arvioimaan potilaan tilan ja raportoimaan tilanteesta kohteeseen tulevalle sairaankuljetuksen yksikölle sekä ensihoidon kenttäjohtajalle.

Ensivasteen hälyttää hätäkeskus todettuaan potilaan hyötyvän nopeasta hoidon aloittamisesta. Ensivasteyksikköä ei koskaan hälytetä kohteeseen ainoana yksikkönä vaan aina ambulanssin tueksi! Ensivasteyksikkö ei kuljeta potilasta kuin poikkeustapauksissa.

Luvian ensivaste harjoittelee yhdessä hälytysosaston kanssa kerran viikossa eli harjoituskertoja kertyy vuodessa n. 40, joista kuusi on varsinaisia ensiapuharjoituksia. Harjoitukset ovat keskiviikkoisin klo 18-20.

Ensivasteosastossamme toimivat ensiauttajat ovat suorittaneet palokuntien ensiapu- ja ensivastekurssit sekä sammutustyökurssin. Osaamistamme pidetään yllä säännöllisesti järjestettävillä teoria- ja käytännönkokeilla. Ensivasteyksikön ensiauttajia sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Osastomme osallistuu aktiivisesti hälytyksiin sekä ensiapupäivystystä vaativiin tilaisuuksiin sekä valistustapahtumiin.

Mikäli kiinnostuit toiminnastamme, ota rohkeasti yhteyttä ja liity joukkoomme!