Veteraaniosasto

Veteraaniosaston tarkoituksena on tukea palokuntatoimintaa ja edistää myönteistä suhtautumista palo- ja pelastusalaa kohtaan.

Osasto osallistuu yhteistyössä VPK:n muiden osastojen kanssa sopimusten edellyttämiin tehtäviin. Osasto hoitaa em. tehtävien ohella myös hallituksen antamia muita mahdollisia tehtäviä.