Historia

Palokunnan synty

Vuonna 1933 voimaan tullut uusi palolaki asetti kunnille velvotteita palotoimen järjestämiseksi entistä varmemmalle pohjalle. Niinpä myös Luvialla kunnallislautakunnan esimies A. F. Haula oli kutsunut kokoon kokouksen, jonka tarkoituksena oli perustaa Luvialle palokunta. Kokoukseen saapui 30 asiaa harrastavaa kansalaista. Kokous pidettiin Tasalassa kesäkuun 18. päivä 1935. Tämän perustavan kokouksen puheenjohtajaksi valittiin A. F. Haula ja sihteeriksi opettaja Yrjö Päivike.

Vastaperustettu Luvian VPK anoi Kunnanvaltuustolta 8000mk palosuojeluun ja sammutuskaluston hankintaan. Kunta puolestaan valitsi kunnan palo-ohjesäännön edellyttämät toimihenkilöt vuosiksi 1936-38: Puheenjohtajaksi valittiin A. F. Haula ja jäseniksi Yrjö Päivike, Akseli Marttila ja Nestori Heinilä, sekä varalle V. Tommila, Harry Ljungvist ja rakennusasiantuntujaksi K. F. Holmberg.

Yhteistyö lähti näin käyntiin kunnan ja palokunnan kesken, mikä olikin edellytyksenä palotoimen hoitamiseksi tehokkaasti.

Paloaseman perustaminen

21.2.1937 palokunta päätti pyytää kunnalta tonttia paloasemaa varten Luodonkylän tien varrelta. Kunnanvaltuusto käsitteli asiaa 18.1.1937 kiireellisenä ja antoi Maakiinteistöhoitokunnan tehtäväksi suunnitella tontin suuruus ja lähempi paikka. Tontin löydyttyä Tasalantien vierestä, laitettiinkin  heti toimeksi. 20.8.1937 palokunnan hallinnon kokouksessa  hyväksyttiin rakennusmestari Parvennon laatimat piirustukset paloasemaa varten ja päätettiin jo syksyllä kaivauttaa rakennuksen pohja kunnalta saadulle tontille.

18.10.1937 hyväksyttiin Anselm Laihosen tekemä urakkatarjous paloaseman rakentamiseksi ja näin aseman rakennustyöt pääsivät alkamaan.

Paloasemaa on tämän jälkeen laajennettu 2 kertaa. Ensimmäisen kerran paloasemaa laajennettiin 1960-luvun loppupuolella. Vanhaa rakennusta jatkettiiin n. 5 m, jolloin saatiin rakennettua 44,3m2  suuruinen työ- ja kokoontumistila ja sen alle kellarikerrokseen lämpökeskus, sauna sekä pesu- ja pukuhuone. Samalla laajennettiin autotallia siten, että etuseinää  siirrettiin 2,5 m, jolloin saatiin uutta tilaa 14,8 m2.  Peruskorjauksen yhteydessä  siirrettiin keskuslämmitys vahtimestarin asunnosta uuteen lämopökeskukseen. Letkutornin lämmitys siirrettiin myös uuden keskuslämmitysjärjestelmän piiriin.

Toisen paloaseman laajennuksen jälkeen VPK sai paremmat koulutus- ja harjoittelumahdollisuudet. Laajennukseen kuului rakennuksen laajentaminen ja vss-johtokeskustilat. Kerrosalaltaan 360m2 suuruiseen rakennukseen tulivat: kalustohalli, sekä kalustohallin alle rakennettuun vss-johtokeskustila, johon kuuluvat: tilannehuone, keittiö, suojahuone, 2 kpl majoitushuoneita sekä wc-pesutilat.

Laajennuksen työt aloitettiin 14.10.1981 ja ne saatiin valmiiksi huhtikuussa 1982. Pihatyöt suoritettiin kesän 1982 aikana.